zamknij

Aleksander Larysz

Czy leci z Nami Pilot? Czy ktoś wie, czy to się dzieje naprawdę?

2019-06-06

Witajcie.

Raczej powinienem, parafrazują klasykę, napisać: Czy jeszcze leci z Nami Pilot, czy ten pilot wie co robi, czy wie co się w ogóle w mieście dzieje i wręcz sakramentalne: Czy ktokolwiek wie i czy to się dzieje naprawdę?.... .

Przyzwyczaiłem się już do uwag typu:

- ten Larysz znowu marudzi

- synek tylko psioczy, a nic nie mo w zamian do powiedzenia  itd., itp.

Powiem tak:

-Oczywiscie, że psiocze i nadaję na władze, jak mi się coś nie podoba - ale chyba nie jest dla nikogo, kto śledzi "co się dzieje w mieście" niczym nowym, że jestem w opozycji do aktualnych władz i mam inne zdanie na temat większości działań podejmowanych przez nie w wielu dziedzinach oraz zupełnie inną wizję rozwoju miasta. A te działania  PK uważam w większości za nieprzemyslane, kosztowne, bez jasnej koncepcji, a przede wszstkim nie rozwiązujące żadnych aktualnych miasta problemów.

I to po prostu manifestuję.

Co mnie różni od pospolitych krzykaczy? Oczywiście wg.mnie.

Myślę, że np.to, że za każdym razem daję przykład, co ja proponuję w danym "temacie".

No, a już wasze "Czytaczy" prawo żeby to oceniać. A te propozycje można spokojnie znależć na moich profilach w FB czy stronie(którą aktualnie przebudowuję, ale jest;)

 

 

Jednak do rzeczy.

Z niejakim niepokojem zaobserwowałem, że coraz wiecej działań miasta niepokoi również Was, o czym najczęściej sygnalizujecie na privie.

Poniżej wklejam jednak treść pisma które otrzymałem..... pocztą.

Co myślicie?

Oczywiscie zdaje sobie sprawę, że może mnie ktoś podpuszcza ( choc w tym przypadku to chyba nie ma miejsca) a i wiedzę w tym temacie z różnych powodów mam, więc z przyjemnością poznam Wasze zdanie.

Wg zasady: Skanuj-edytuj-wklej, tekst poniżej. Oczywiście oryginały zabezpieczone... .

Szanowny Panie Aleksandrze.

Piszę do Pana ponieważ porusza Pan tematy w blogu prowadzonym w Rybnik.com.pl, które świadczą o tym, że kieruje Panem troska o zdroworozsądkowe podejście do sposobu zarządzania Naszym Miastem, ośmielony trochę Pana ostatnim wpisem „Tani szpan" odnośnie byłego budynku dermatologii. Ale do rzeczy: Przeglądając ostatnio zapisy Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rybnik w dziale Usługi znalazłem ogłoszenie z dnia 02.01.2019r o zamówieniu publicznym pn

, Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu Rewitalizacja miasta- nowa energia rybnickiej tradycji" Nr sprawy ZP.271.176,2018. Pomyślałem, dobrze jest, znaczy się pieniądze z UE. Brnąc dalej i zagłębiając się w to ogłoszenie dotarłem do Specyfikacji Technicznych tego zamówienia gdzie np. dla budynku przy ul. Przemysłowej 17 ( a przypomnę zamówienie dotyczy 9 takich familoków z czerwonej cegły) w części opisowej w punkcie 1 czytamy, Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji (przebudowy) w technologii modułowej budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku. Projekt musi uwzględniać modernizację ( przebudowę) obiektu na podstawie dostępnych na rynku technologii modułowych z konstrukcją stalową o szerokości modułu w przedziale 3,5 m-4,0 m, Przekładając to na język zrozumiały dla zwykłych zjadaczy chleba, jakiś wizjoner architektury i nowoczesnego budownictwa w UM wymyślił że zostawi się jedynie zewnętrzne mury z czerwonej cegły a do środka włoży stalowe kontenery." Podstawowym założeniem tej modernizacji jest poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności istniejących budynków przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i ekonomicznych, uwzględniając walory historyczne i architektoniczne ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru tych budynków" czyli cieplej, tanio, szybko i z zachowaniem zabytkowego charakteru tych budynków. KON BY SIĘ UŚMIAŁ..........gdyby ten eksperyment na skalę światową nie był tak drogi.

01.04.2019r ( dobry żart tymfa wart) Prezydent Miasta Rybnika podpisał umowę nr RA.272.3.2019 z firmą projektową „KOSZT-BUD" na realizację tego projektu za kwotę 542 430,00 zł Najbardziej uśmieje się Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, który wszczął procedurę wpisania familoków z ul. Przemysłowej do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, nota bene na wniosek UM w Rybniku o którym już chyba wszyscy zapomnieli. W załączeniu wydruki z BIP UM Rybnik dla potwierdzenia moich słów.

Nie roszczę sobie praw autorskich do powyższego wywodu : GAL ANONIM

 

Usługi - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rybnika

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=113&Id=42805

Strona główna / Komunikaty i ogłoszenia / Przetargi - zamówienia publiczne / Usługi

Usługi

28 maja 2019 r.

Data publikacji

2019-01-02 09:43:59

Przekazał

Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)

Nr sprawy

ZP.271.176.2018

Tytuł zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"

Data przetargu

2019-02-04 (przesunięto na 2019-02-11)

Dokumenty w sprawie

i 2019-206 (z dnia 2 stycznia 2019 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-140060 (z dnia 2 stycznia 2019 r.)

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia i 2018-140060 (z dnia 2 stycznia 2019 r.)

Identyfikator postępowania

2018-141156 (z dnia 2 stycznia 2019 r.) Edytowalna wersja formularza JEDZ 2018-141156 (z dnia 2 stycznia 2019 r.) Plik JEDZ w formacie xml

1

2019-290 (z dnia 2 stycznia 2019 r.) KluczPub_Oferta_PostepowanielD_3afdcc2e-5551-46aa-8ec5-5288c598fb28.asc

1 2018-138599 (z dnia 2 stycznia 2019 r.)

1 z 2

2019-05-30, 08:42

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 17 W RYBNIKU

KODY CPV

71000000-8 71200000-0 71220000-6 71221000-3 71242000-6 71400000-2

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu Nadzór nad projektem i dokumentacją

71248000-8

PODSTAWA OPRACOWANIA § 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Program funkcjonalno-ugytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, pra'gotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Przedstawiony dokument nie stanowi koncepcji projektowej. Wykonawca w ramach opracowania projektu budowlanego modernizacji (przebudowy) zobowiązany jest zaproponować rozwiązania projektowe, dzięki którym ulegną poprawie walory użytkowe obiektów. Zamawiający zastrzega jednak prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.

1ST

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji (przebudowy) w technologii modułowej budynku wielorodzinnego (tzw. familok), wolnostojącego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku. Projekt musi uwzględniać modernizację (przebudowę) obiektu na podstawie dostępnych na rynku technologii modułowych z konstrukcją stalową, o szerokości modułu w przedziale 3,5 m - 4 m, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowalnych. Podstawowym założeniem realizacji projektu pn. Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku jest poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności istniejącego budynku przy jednoczesnym osiąganiu założonych celów technicznych i ekonomicznych, uwzględniając walory historyczne i architektoniczne ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu.

Charakterystyka budynku:

Budynek wybudowany w roku 1910 w technologii tradycyjnej murowanej (cegła pełna). Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne mieszkalne, 1 kondygnację podziemną (piwnica) oraz poddasze nieużytkowe, nieogrzewane. Znajduje się pod ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków, w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rybnika (ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 2 lutego 2016 r.) Opracowaną dokumentacje należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy

607,00 m2

Powierzchnia użytkowa

1825,8 m?

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych

925,5 m2

Powierzchnia użytkowa lokali usługowych

96,2 m2

Powierzchnia użytkowa komórek lokatorskich 394,6 m2

Powierzchnia użytkowa części wspólnej

409,5 m2

8337 m

Kubatura

Ilość kondygnacji naziemnych

Ilość kondygnacji podziemnych

llość klatek schodowych

25trona

Obiekt nie może zostać docieplony od zewnątrz - brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków, a na docieplenie od wewnątrz metodą tradycyjną inwestor nie wyraża zgody. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby wykorzystać technologię budownictwa modułowego z konstrukcją stalową. Wykonawca w ramach zamówienia wykona projekt uwzględniający m.in.:

✓ rozbiórkę ścian wewnętrznych budynku (ścian nadziemnych oraz piwnicznych), stropów

między kondygnacyjnych, dachu oraz pozostałych struktur wewnętrznych budynku - zakładający pozostawienie w oryginalnej formie tylko ścian zewnętrznych budynku (wraz z fundamentami); wynikającą z projektu przebudowy oraz ekspertyzy technicznej, konieczność wzmocnienia, zabezpieczenia, uzupełnienia pozostałej, istniejącej konstrukcji budynku na okres realizacji prac budowlanych oraz po ich zakończeniu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ścianach zewnętrznych ( z zachowaniem

istniejącego kształtu i wielkości otworów); przebudowę klatek schodowych; przebudowę struktury wewnętrznej budynku (kondygnacji nadziemnych oraz piwnic) wykorzystującą technologię budownictwa modułowego z konstrukcją stalową, spełniającej wymogi konstrukcyjne przebudowanego obiektu (zgodnie z normami technicznymi dotyczącymi użytkowania wnętrza) oraz w celu zachowania autentycznego charakteru zabytkowego budynku;

wykonanie dachu budynku z nawiązaniem do jego pierwotnej formy; ✓ remont konserwatorski istniejącej elewacji.

Wszystkie działania prowadzone powinny być z uwzględnieniem zakresu ochrony konserwatorskiej wynikającego z § 5 ust. 3 Uchwały nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

2. Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Mieszkania należy zaprojektować zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, aby zapewniały komfortowe warunki życia i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, stwarzając warunki dla spokojnego funkcjonowania, umożliwiając aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Reasumując zlokalizowane w przedmiotowym budynku mieszkania mają za cel:

dostarczenie przyjaznej i komfortowej przestrzeni mieszkalnej; W przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zasad dostępności. Zamawiający stoi na stanowisku, iż wszystkie (projektowane) lokale mieszkalne zlokalizowane w przedmiotowym budynku to mieszkania dwu lub trzy pokojowe o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. Projektuje się, iż w obiekcie powierzchnia pojedynczego mieszkania będzie się mieściła w przedziale 45 m2 - 70 m2 (45 m2 - 55 m dla mieszkań dwupokojowych i 55 m2 - 70 m2 dla mieszkań trzypokojowych).

wane

Zakłada się, że każde mieszkanie będzie posiadało:

a. przedpokój, b. kuchnię lub pokój dzienny z aneksem kuchennym, c. pokój dzienny,

3

:09

d. łazienkę z miską ustępową lub łazienkę oraz osobno wydzielony ustęp wraz z umywalką, e, sypialnię,

wwwwwwwwwwwwwwwim

Dopuszcza się dowolną aranżację (projektowanych) mieszkan, (ewentualnie dopuszczalna jest zmiana powierzchni o nie więcej niż +/-5%), a zaproponowane zmiany nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami prawa oraz nie będą wpływały negatywnie na aspekt funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń mieszkania.

W dokumentacji należy przewidzieć pozostawienie funkcji lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku "Magiczna Silesia". Projektowana powierzchnia lokalu powinna zawierać się w przedziale 90 m - 100 m. W ramach tej powierzchni należy zaprojektować jedno duże pomieszczenie z wydzielonym zapleczem sanitarnym. Pomieszczenie winno być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Komórki lokatorskie (pomieszczenia gospodarcze), w liczbie odpowiadającej liczbie mieszkań, należy zlokalizować w piwnicach budynku.

Zamawiający wymaga, iż 2 mieszkania zlokalizowane na parterze budynku będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że mieszkania zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz 2 zastosowaniem się do wytycznych z poradnika przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pod nazwą „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami". Pomieszczenia mieszczące się w tym mieszkaniu muszą spełniać m.in. podane poniżej warunki:

a. zapewnienie w każdym pomieszczeniu tzw. pola manewru - średnica 150 cm, b. odpowiednia szerokość drzwi - szerokość w świetle 90 cm, c. kuchnia bezpośrednio oświetlona (dostępna z przedpokoju) o powierzchni minimum 5 m,

szerokości w świetle ścian 220 cm; dostępna i połączona z pokojem dziennym; sposób zagospodarowania kuchni powinien umożliwiać łatwy dostęp do urządzeń oraz organizację prawidłowego ciągu roboczego; należy dążyć do uzyskania w rzucie kuchni kształtu kwadratu oraz należy wziąć pod uwagę powierzchnię manewrową w kuchni (średnica 150 cm) aby

zapewnić możliwość swobodnego obrotu osobie na wózku, d. tazienka wyposażona w odpowiednie uchwyty i pochwyty; z zainstalowanym prysznicem

z odpływem liniowym (należy odstąpić od wyposażenia mieszkań w wannę), miskę ustępową

oraz umywalkę. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wind w budynkach.

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Sporządzony projekt budowalny musi uwzględniać założenia z zakresu budownictwa modułowego z konstrukcją stalową, czyli należy przyjąć, iż pojedynczy moduł będzie miał szerokość w przedziale 3,5 m - 4 m. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać wytyczne przeznaczone dla przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, wyłonionego w przetargu na realizację inwestycji, dotyczące projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Opracowanie musi zawierać projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację zadania, a zastosowane elementy konstrukcyjne powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zaś zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat oraz zapewnić łatwy dostęp w celu ich ewentualnej naprawy lub wymiany.

  1. 1. Ekologiczne budownictwo

Nacisk kładziony jest na elementy budownictwa ekologicznego, a zastosowane rozwiązania projektowe powinny w jak największym stopniu ograniczać szkodliwe emisje zanieczyszczeń do środowiska, ale przyjęte rozwiązania muszą być uzasadnione ekonomicznie oraz nie mogą narażać Zamawiającego na wysokie koszty utrzymania w latach następnych. Zapewnić należy właściwą charakterystykę termiczną elementów budynku poprzez stosowanie energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, w tym przede wszystkim odpowiednich materiałów budowlanych, izolacji, okien, właściwy dobór instalacji grzewczych.

  1. 2. Ogólne wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i instalacji zewnętrznych

Otoczenie budynków - projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie dojścia i dojazdu do budynku wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami odbioru robót budowlanych. W opracowanej dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu należy uwzględnić:

w wykonanie właściwego połączenia komunikacyjnego z istniejącym układem komunikacyjnym; ✓ odpowiednio wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; ✓ przy wejściu głównym do budynku należy zapewnić odpowiednie oświetlenie;

dojście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Sieci zewnętrzne i przyłącza - szczegółowe zakresy poszczególnych instalacji i sposoby ich zasilania wynikają z przepisów budowlanych. Wykonawca winien wystąpić do gestorów sieci w sprawie wydania warunków technicznych wykonania przyłączenia: do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, sieci teletechnicznej, sieci gazowej oraz kolizji istniejących sieci z projektami budowlanymi. Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

projekt wykonawczy oświetlenia zewnętrznego przed wszystkimi wejściami; ✓ projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych;

projekt wykonawczy zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

gazowej. 3.3. Ogólne wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych

✓ budynek wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu; ✓ przewody instalacji wewnętrznych muszą być szczelne; instalacje powinny być prowadzone

pod tynkiem; instalacja wodno-kanalizacyjna:

. instalacja wodna zaopatrywana z sieci wodociągowej;

do wszystkich sanitariatów i toalet należy doprowadzić bieżącą wodę ciepłą i zimną;

instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej; instalacja centralnego ogrzewania - dla każdego mieszkania należy zaprojektować ekologiczną formę centralnego ogrzewania (kotłownia gazowa lub podłączenie do sieci centralnego ogrzewania lub pompy ciepła w zależności od wybranego wariantu po

uzyskaniu warunków dostawy mediów i po uzgodnieniu z Zamawiającym); instalacje elektryczne - w tym instalacja oświetlenia podstawowego, miejscowego, awaryjnego, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja siłowa, ochrony przepięciowej, ochrony od porażeń:

5

• oświetlenie pomieszczeń musi być dostosowane do wykonywanych w nich czynności

izgodne z wymaganiami w zakresie BHP;

* w szczególności powinno być zapewnione prawidłowe oświetlenie w każdym pokoju; wentylacja - we wszystkich mieszkaniach należy zastosować wentylację mechaniczną z rekuperacją, ponieważ jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia długookresowych

kosztów eksploatacji oraz komfortu mieszkańców; ✓ instalacje teletechniczne:

. instalacja sieci telefonicznej;

• instalacja sieci domofonowej i dzwonkowej do mieszkań; . instalacja sieci komputerowej - bezprzewodowa sieć internetowa we wszystkich

mieszkaniach; TV/radio w każdym mieszkaniu; ✓ projekt systemu alarmu przeciwpożarowego.

Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania i uzgodnienia z Zamawiającym oraz zaprojektowania rozwiązań technicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w zakresie ciepłej wody użytkowej, C.O., zasilania wentylacji mechanicznej i oświetlenia części wspólnej budynku. 3.4. Odpady komunalne

✓ miejsce gromadzenia odpadów komunalnych powinno spełniać wymagania rozporządzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie; ✓ należy przewidzieć miejsce na gromadzenie odpadów, ewentualnie Wykonawca może

zaproponować inne rozwiązanie, na które wymagana jest zgoda Zamawiającego.

  1. 5 Wymagania dotyczące architektury, wykończenia i wyposażenia

Pokoje

v pod względem wykończenia i wyposażenia pokoje powinny być funkcjonalne i atrakcyjne

wizualnie, przytulne i tworzyć ciepłą atmosferę; na podłodze należy przewidzieć panele o klasie ścieralności ACS; należy przewidzieć odpowiednią liczbę obwodów elektrycznych, kable i przyłącza powinny być zabezpieczone i nie ograniczać poruszania się oraz nie zawężać komunikacji.

Kuchnia/aneks kuchenny

wszystkie mieszkania powinny posiadać kuchnię lub aneks kuchenny w zależności od zaproponowanych rozwiązań projektowych; w momencie oddania budynku do użytkowania w kuchni zainstalowany musi zostać zlew oraz kuchenka 4 palnikowa.

Łazienka

✓ łazienki we wszystkich mieszkaniach powinny posiadać podstawowe wyposażenie – miska

ustępowa , umywalka, prysznic wmontowany w posadzkę na równi z podłogą; ✓ 2 mieszkania będą posiadały łazienkę przystosowaną do potrzeb osób

z niepelnosprawnościami ruchowymi; zamontowane powinny zostać płytki antypoślizgowe, np. ze żłobieniami, z ryflowaniem lub szorstką fakturą.

6 SI

:

3.6. Materiały i urządzenia

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach projektowych założeń dotyczących budownictwa modułowego z konstrukcji stalowej, jednostkowej szerokości mieszczącej się w przedziale 3,5 m - 4 m. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w dokumentacji jedynie parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów; w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca może wskazać nazwy kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych.

II. Część informacyjna

1. Lokalizacja zadania oraz dane techniczne dotyczące nieruchomości

inwestycja planowana jest do zrealizowania na nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Przemysłowej 17, na działce nr 2563/260 własność Gminy Rybnik. Przedmiotowa nieruchomość w mpzp (UCHWAŁA NR 706/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 maja 2014 r) to w przeważającej większości tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej - symbol na planie: 14 MW.

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi

z odrębnych przepisów

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane

Zamawiający posiada prawo własności nieruchomości, niezbędne dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy w późniejszym terminie.

Rejestr umów - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rybnika

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=294

Numer umowy

Przedmiot umowy

Data zawarcia

Termin realizacji

Wartość brutto

Wykonawca

PS.2150.3.2019

ALLA OZHYIEVSKA

Umowa tłumacza symultanicznego, zapewniającego pomoc repatriantom w zakresie załatwienia niezbędnych formalności, związanych z osiedleniem i adaptacją na terenie Miasta Rybnika

2019-04-01

2019-06-30

3390.00 zł

PS.526.90.2019

STOWARZYSZENIE Z WYBORU

Umowa dotacji Stowarzyszenie z Wyboru, zadanie pn, Pikniki na Kampusie

2019-04-01

2019-10-31

15000.00 zł

5555870.62

IMI.272.20.2019

GRANI-TEC Durczok Pawel i Durczok Anita

Rozbudowa budynku ZSZP nr4 dz. Golejów.

2019-04-01

2019-08-30

zt

542430.00

RA.272.3.2019

"KOSZT - BUD" Dariusz Majer

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji"

2019-04-01

2019-08-29

wart. brutto 542430.00 zł

Klub Sportowy Rymer

Umowa dotacji_Klub Sportowy "Rymer" Rybnik pn. Żyj 100 lat - program profilaktyczny 100 lecia istnienia KS Rymer

2019-04-01

2019-06-08

7650.00 zł 3 z 5

2019-05-30, 08:52

 

To oczywiście są dane z BIP do których każdy ma dostęp. Oczywiście jak potrafi szukać.... .

I co myślicie?

Ja ten artykuł czy raczej pismo, czy też formułę jego "dostarczenia" podsumuję tak. 

 Do tej pory nie wiedziałem dlaczego tyle do mnie na priva piszecie i skąd ta prośby o pisanie na blogu.

Już wiem, bo mnie uświadomiliście paroma wpisami, a pisanie do mnie przez pocztę tylko to potwierdza ( więc jak coś to piszcie na adres SRNM) I choć podobnie jak Z.Chwastek długo byłem zdania aby podpisywać się "jawnie" ( co zresztą osobiście dalej robię) to wiem, że z róznych powodów chcecie mieć anonimową możliwość komentowania. No ok i choć uważam, że "pisacz" ze mnie żaden, ale za to "wymyślacz" nieprzeciętny;) to w miarę możliwości zintensyfikuję swoje działania na blogu. 

 No to do pogadania.

 


Chciałbyś pisać bloga? Napisz do nas: kontakt@tupolska.com

Aleksander Larysz

Aleksander Larysz

Aleksander Larysz jest przedsiębiorcą, prezesem Klubu Olimpijczyka Sokolnia oraz Stowarzyszenia Rybnik Nasze Miasto.

Redakcja Rybnik.com.pl nie odpowiada za treści oraz materiały publikowane przez użytkowników platformy blogowej. Treści i materiały publikowane przez Użytkowników stanowią prywatne opinie Użytkowników, za których publikacje Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 23

 

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.